Blahoslavený Hroznata

18.10.2016 00:01

Získaný grant z Nadace Občanského fóra 2016 ve výši 20 tis. Kč a výtěžek veřejné sbírky bude použit na kompletní restaurování velkoplošného obrazu "Blahoslaveného Hroznaty" z roku 1778 (198 x 210 cm) včetně okrasného rámu. Olejomalba je silně znečištěná a fyzicky poškozená, včetně otvorů v plátně. Napínací rám je uvolněný, napadený dřevokazným hmyzem. Ozdobný rám je přibit hřebíky přes obraz a je značně poškozený (ve spodní části ho kus chybí). Restaurování obrazu se uskuteční v roce 2017 po získání dostatečné finanční částky na zadání práce.