Relikvie svatých v kostele a klášteře

11.10.2012 23:30

 

Jedním z projevů úcty ke svatým a mučedníků je uctívání jejich ostatků – relikvií. Za relikvie jsou považovány zlomky kostí, někdy celé kostry, vlasy atd. nebo věci, kterých se svatí dotýkali. Pro vhodné uložení relikvií jsou vytvářeny různé druhy schránek relikviářů. Jedním z nejznámějších a nejhezčích v ČR je relikviář sv. Maura, který je  uložen na zámku v Bečově. Nejznámější relikvií u nás je lebka zemského patrona sv. Václava. Za dob Karla IV. byly relikvie svatých značně ceněny. Samotný císař Karel IV. dostal ostatky sv. Zikmunda, až po mnohých prosbách a darech a v roce 1365 jej mohl převést do chrámu sv. Víta v Praze. Když byl tento svatý v Praze pohřben, přičinil se tento světec o mnoho zázraků a k jeho hrobu se sbíhali lidé ze všech světových stran. Pro obrovské zázraky byl uváděný světec ( král burgundský a aretanský)  přiřazen k ostatním patronům pražského chrámu a českého království. Císař pak dal  jeho jméno mladšímu synovi. Zvláště ceněné a především hledané, jsou ostatky sv. Anežky České.

Pro Votice a okolí byl a je takovým  místem se vzácnými relikviemi klášterní kostel a klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích.


Zvláštní důležitost je kladena také na základní  kámen  kláštera sv. Františka ve Voticích  a proto nyní nahlédneme do klášterní pamětnice a z latiny přeložíme co bylo uloženo do cínové schránky základního kamene: 

                                                                                                

  1. prach ze svaté zdi svatého domu  (dům, kde žila  sv. rodina – Josef, Marie, Ježíš)
  2. černá rouška dotýkaná u svaté Loretánské zdi o oděv a pohár Blahoslavené Panny Marie
  3.  …  v němž je obsažena nejvzácnější krev z boku Kristova, v Mantově uctívaná
  4. socha sv. Antonína zhotovená podle papírové předlohy (obrazu)
  5. relikvie sv. Scholastiky
  6. relikvie sv. Agathy
  7. relikvie svaté Barbory
  8. útržek z kapuce sv. Františka z Assisi
  9. útržek z oděvu sv. Františka spolu s autentifikačním dokladem
  10. relikvie svaté Marie Nazaretské spolu s autentifikačním dokladem


Nezapomeňte při návštěvě galerie také nahlédnout do kaple Panny Marie Votické, je zde také celá řada relikvií, jednak v oválných pouzdrech pod uctívaným obrazem a také v podzemní kryptě pod kaplí, která  byla vybudovaná pro církevní otce a bratry františkány .

(Jiří Maršíček)