Sbírka na Ivana

17.11.2011 01:51

Občanské sdružení "Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích" vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU na zrestaurování sochy poustevníka - sv. Ivana. Socha pochází z poloviny 17. stolení a její současný stav je velmi špatný. Dřevo je silně poškozeno dřevokazným hmyzem a rozpadá se. Povrch plastiky pokrývá souvislá vrstva nešistot a novějších přemaleb. V mimulosti byla necitlivě zpevněna hřebíky.

Potřebná částka na restaurování je 155 000 Kč.

Občanské sdružení formou grantu od Nadace Občanského fóra, který zpracovala Ing. Krubnerová, získalo již 70 000 Kč. Na účet sbírky byl vložen i výtěžek červnovéhé koncertu votického chrámového sboru - 9 013 Kč.

Zbývá ještě získat 75 987 Kč.

Veřejná sbírka bude zahájena 25.11. 2011 u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Pokladničky budou umístěny po dobu jednoho roku v Městské knihovně a v Infocentru (stará radnice).

 

Číslo účtu: 000000-268 2682 369 / 0800

 

Věříme, že společným úsilím zabráníme tomu, aby se tato vzácná historická památka proměnila v prach.

Za občanské sdružení: Jana Zelenková, Jiří Maršíček