Socha sv. Ivana

17.11.2011 01:42

Socha poustevníka sv. Ivana je součástí sbírek františkánského kostela a kláštera ve Voticích, který se postupně z iniciativy Římskokatolické farnosti Votice, Občanského sdružení „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“ a města Votice obnovuje. Socha je dominantou celého kláštera a představuje svojí duchovní hodnotou symbol celého areálu.

 

Dnes již více než 80 ti – letý votický kronikář Pavel Pavlovský při nejrůznějších povídáních vzpomíná, jak se sochy Ivana jako děti velmi bály, neboť byly nuceny jí podávat na usmířenou v kostele ruku. Pro mnoho místních tak socha poustevníka představuje živé vzpomínky, které velmi rádi předávají dále. Dnešní děti už podávat ruku soše nemusí, její stav to bohužel ani neumožňuje. Páter Jan Böhm k tomu obvykle s úsměvem dodával, že se jedná o velmi nadčasovou sochu, která již v 17. století (tj. době svého vniku) telefonuje mobilem.

 

Socha je celodřevěná, polychromovaná plastika, která představuje sedícího poustevníka sv. Ivana. Světec je oblečen do černého řeholního roucha přepásaného šňůrou, na hlavě má tradiční kápi. Levou ruku má v lokti opřenou o nohu a dlaní si podpírá hlavu. V pravé – předpažené ruce držel světec atribut, který se bohužel nedochoval.

Svatý Ivan představuje významný symbol kláštera i samotného kostela, o jehož obnovu občané usilují prostřednictvím založeného občanského sdružení.