"Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích" 

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.  On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. (Žalm 25, 4-9)

 Foto: Martin Špoula, KBR

 

 

 OTEVÍRACÍ DOBA


Hlavní sezóna   


květen 

sobota a neděle

10 - 12, 13 - 17


červen - září

                   úterý až neděle 

10 - 12, 13 - 17Mimo sezónu


Prohlídky po dohodě s pracovníky Turistického informačního centra


E-mail: klaster@votice.cz

Telefon: +420 775 683 394 

  


 
  

VSTUPNÉ

Dospělí 60 Kč

Děti (od 6 let), studenti, důchodci 40 Kč

Rodinné vstupné (2+2) 130 Kč