Veřejná sbírka

Blahoslavený Hroznata

17.10.2016 23:31
Spolek  Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích vyhlašuje veřejnou sbírku na záchranu obrazu Blahoslavený Hroznata, který je umístěný v Galerii sv. Františka. Částka potřebná na restaurátorské práce činí 76 475 Kč. Své příspěvky můžete zasílat na účet 3737333399/0800. Všem,...

Sbírka na sv. Markétu ukončena

14.12.2015 09:27
V současné době díky financím, které jste přispěli na sbírkový účet a dotaci Nadace Občanského fóra, máme již dostatek prostředků na restaurování obrazu. O dalších akcích Vás budeme informovat.

Sbírka na Markétu z Cortony aktuálně

11.02.2015 12:45
V E Ř E J N  Á   S B Í R K A na restaurování obrazu sv. Markéty z Cortony, který je silně poškozen nejen časem, ale také lidskou rukou. Částka potřebná na restaurátorské práce 57 155 Kč. Číslo účtu 3737333399/0800. Finanční dary je možné vložit do kasičky,...

Sbírka na restaurování sv. Markéty

18.11.2014 15:44
V současné době sháníme finance na restaurování obrazu sv. Markéty. Záštitu nad touto aktivitou převzala Dáša Zázvůrková, votická rodačka, zpěvačka divadla Semafor. Pokud byste chtěli přispět na sv. Markétu nebo na obnovu dalších obrazů klášterní Galerie, jste vítáni!

Nová veřejná sbírka na obnovu obrazu "Vidění sv. Františka"

11.12.2012 20:55
Občanskému sdružení se podařilo získat grant ve výši 40 tis. Kč na kompletní obnovu obrazu "Vidění sv. Františka z Assisi". Celkový rozpočet restaurátorských prací je však více než dvojnásobný. Zbývající prostředky nutné k záchraně obrazu plánujeme získat prostřednictvím veřejné sbírky. Můžete-li...

Pozor na správné číslo účtu!

12.12.2011 23:57
Votické noviny č. 23/2011 napadl tiskařský šotek a vymazal v čísle účtu na veřejnou sbírku jednu "dvojku" (účet v nich uvedený je tedy špatně). Správný účet veřejné sbírky na opravu sochy poustevníka sv. Ivana je 268 2682 369 / 0800. V následujícím čísle Votických novin...

Sbírka na Ivana

17.11.2011 01:51
Občanské sdružení "Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích" vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU na zrestaurování sochy poustevníka - sv. Ivana. Socha pochází z poloviny 17. stolení a její současný stav je velmi špatný. Dřevo je silně poškozeno dřevokazným hmyzem a rozpadá se. Povrch...

Sbírka na opravu kostela

17.11.2011 01:48
Veřejná sbírka na opravu střechy kostela byla ukončena. Celkově se v rámci ní podařilo nashromáždit více než 380 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na spolufinancování projektů v rámci získaných dotací, a to na obnovu kaple Panny Marie a rekonstrukci spojovací chodby kostela a kláštera...