Popis a historie objektu

 

Historie klášterního kostela sv. Františka z Assisi - Votice
Dle Pamětní knihy votického kláštera začalo dění kolem kláštera slibem majitele Votic hraběte Sezimy z Vrtby, že postaví ve Voticích klášter, dá-li mu Bůh syna. Syn se narodil a Sezima svůj slib splnil. V roce 1625 získal od papeže i císaře povolení ke stavbě. Původně vyhlédnuté místo na okraji Čeřenské hory zavrhl a dle již zmiňované knihy rozhodl, že klášter bude stát tam, kde jelen složí paroží. To se stalo právě v místech nynějšího kláštera. V roce 1627 začala stavba obytné části a po jejím dokončení v roce 1629 začala stavba klášterního kostela. V roce 1631 jej vysvětil kardinál Harrach. Obě budovy se staly majetkem františkánů, o jejichž řádnou výživu i celé zaopatření i v budoucnu se postaral Sezima z Vrtby již v zakládací listině. Klášterní kostel v těsném spojení s klášterem prožíval i mnohé těžké chvíle. Ještě v třicetileté válce jej dvakrát navštívilo švédské vojsko. V roce 1740 do Votic zavítal známý páter Koniáš pátrat po kacířských knihách a navštívil také klášterní knihovnu, kde v jedné knize provedl opravu. Knihovna byla chloubou celého kláštera a obsahovala mnoho set krásných, velmi cenných v kůži vázaných knih – rukopisů i prvotisků. Během druhé světové války, v roce 1943 byl do kláštera umístěn okresní úřad za Sedlčan. V roce 1949 byl v klášteře votický okresní úřad. V noci z 13. na 14. dubna 1950 vtrhli do kláštera příslušníci Státní bezpečnosti a františkány odvezli do internace v klášteře v Oseku u Duchcova. S koncem působení františkánů v klášteře byla také zcela zlikvidována klášterní knihovna. Ve votickém klášteře byl potom internát učňovské školy a až do roku 1997 závod Tesla. Následně  byl klášter vrácen františkánům. Kostel je od kláštera oddělen a je v majetku Římskokatolické farnosti Votice. V roce 2008 bylo započato s opravou kostela - konkrétně s opravou sanktusní věžičky, které hrozilo zřícení. V roce 2010 byla provedena kompletní oprava kaple Panny Marie Votické a v roce 2011 byla provedena oprava ½ střechy kostela včetně kompletní opravy přilehlého severního chodbového křídla kláštera, kde byla zřízena„Galerie sv. Františka“. V roce 2012 získalo klášter město Votice.

(Jiří Maršíček)