Kontakt

 

Jana Zelenková - předsedkyně o.s, průvodcovské služby

Jana.Zelenkova(@)votice.cz

tel. 732 262 721

Jiří Maršíček - duchovní otec obnovy kláštera, průvodcovské služby

Jiri.Marsicek(@)email.cz

tel. 602 392 064

Lucie Krubnerová - web, prezentace, dotace

Lucie.Krubnerova(@)seznam.cz

tel. 604 451 815


Inforamce o NÁS 

Občanské sdružení "Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích" má od svého založení v roce 2010 jako prvořadý cíl snahu zachránit tuto historickou památku pro budoucí generace a zabránit jejímu zneužití pro nevhodné účely. Vzhledem k tomu, že Provincie bratří františkánů (původní majitel) neměla dostatek finančních prostředků na jeho údržbu a nezamýšlela ho využívat pro potřeby řádu, došla k rozhodnutí nabídnout klášter k prodeji. Snahou sdružení bylo probudit zájem veřejnosti o tuto památku a přesvědčit zastupitelstvo města Votice o možnostech využití kláštera. Mezi Městem Votice a Provincií bratří františkánů došlo nakonec k dohodě a 1. června 2012 byla podepsána kupní smlouva a klášter získalo do svého vlastnictví město. O. s. iniciovalo veřejnou diskusi, dotazníkové šetření, prohlídky areálu a v současné době pracuje na projektovém záměru využití celého komplexu.


O. s. si klade za cíl vyvíjet aktivity vedoucí k záchraně této jedinečné památky v centru města, nalezení jejího smysluplného využití a její postupné zpřístupnění veřejnosti. Iniciátory vzniku občanského sdružení byl pan Jiří Maršíček, koordinátor veřejné sbírky, a paní knihovnice Jana Zelenková a Vladimíra Kramperová. Členství v občanském sdružení  je i nadále otevřené pro všechny, kterým není osud kláštera lhostejný. Případní zájemci se mohou hlásit osobně u pana Maršíčka či ve votické knihovně (Jana Zelenková, Vladimíra Kramperová).