Expozice a prostor pro setkávání a kulturu

 

V současné době můžete v areálu kláštera navštívit tyto expozice:

  • Galerie sv. Františka
  • Jankow 1645 (Třicetiletá válka)
  • Ze života františkánů, historie františkánského kláštera ve Voticích
  • Osobnosti Voticka, Město Votice
  • Barevné krásy Voticka, černobílé krásy Voticka

 

Na rekonstrukci a využití čeká poslední křídlo objektu kláštera, na které sháníme finanční prostředky. V přízemí je plánováno komunitní centrum mikroregionu Voticko a v podlaží další expozice.

 

Vrtbovský okruh

Vrtbovský okruh propojuje nejvýznamnější církevní památky města Votice spojené s rodem Vrtbů - majitelů votického panství, a to římskokatolickou faru, farní kostel sv. Václava, kostel sv. Františka z Assisi s přilehlým areálem kláštera a kapli Božího hrobu na místním hřbitově. Přijměte od nás pozvání na zajímavou procházku městem s trochou zamyšlení. Nikoliv však nad historickými fakty, ale nad cestou, po které kráčíme, ....

 

Průvodce v tisknutelné podobě k Vaší procházce naleznete zde. 

 

1 - Fara - rekatolizace

Původním majitelem votického panství byl Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Do dnešních dnů ho připomíná Kaplířova ulice, Kaplířovo náměstí - bývalé tržiště, kde je dnes autobusové nádraží, a skromná tabulka na budově bývalého pivovaru. Nebyl však dobrým hospodářem. Za jeho panování votické panství upadalo. Po událostech na Bílé hoře, byl Kašpar Kaplíř na Staroměstském náměstí společně s dalšími pány popraven. Jeho majetek byl zkonfiskován. Posléze jej koupil Sezima z Vrtby. Ale ani on nebyl oblíbeným pánem, byl přísný a důsledný, a jeho panství proto vzkvétalo. Nekatolíci museli odejít anebo přijmout katolickou víru. I dnešní fara byla zabavena. Původně byla postavena jako protestantská (snad evangelická) modlitebna. Budova je dnes nově opravena a vyhlášena kulturní památkou.

2 - Kostel sv. Václava - založení města

Na tomto místě původně stávala tvrz a později nedaleko kostel. Podle archeologických nálezů zdiva v kostele ze začátku 12. století se vznik osady, a tedy i dnešního města, datuje do poloviny 11. století. Nejstarším dochovaným předmětem v kostele je kamenná křtitelnice ze 14. století. Ta představuje symbol nového života a pokračování započatého. V průběhu staletí přečkala nejrůznější události - změny ve městě, přestavby kostela, požár. Křtitelnice představuje kořeny, které svou stabilitou a pevností minulosti jsou předurčením do budoucnosti. Člověk s minulostí, má i budoucnost, má své kořeny, ... Člověk, který nemá minulost, kořeny, jen s obtížemi hledá svoji budoucnost - cestu, po které jít a kam směřovat. Chybí mu síla minulosti, síla získávaná z kořenů ...

3 - Kostel sv. Františka z Assisi + areál kláštera - pokračování a rozvoj života

Sezima z Vrtby - majitel votického panství dlouho neměl mužského potomka, který by představoval pokračovatele rodu. Jelikož ho tato skutečnost velmi trápila, dal slib, že pokud se mu narodí mužský potomek, nechá vystavět klášter. Na přímluvu sv. Františka se mu narodil syn. Hrabě svůj slib splnil a jako poděkování za dar života nechal ve Voticích vystavět františkánský klášter. Hrabě měl ještě další tři mužské potomky a z vděčnosti ke sv. Františku dostali všichni do vínku druhé jméno František. Tato tradice byla hrabaty z Vrtby zachovávána až do vymření rodu.

Klášter je dodnes symbolem života. Přestože v současné době své místo a využití hledá, má v sobě úsilí a nadšení rozrůstající se skupiny lidí usilujících o jeho obnovu a záchranu. Kaple Panny Marie Votické (výklenek kostela sv. Františka) v sobě nese zprávy o zázračných uzdraveních a mimořádných událostech. Je dodnes místem, kde mnoho lidí cítí své zvláštní zázemí a duchovní atmosféru místa.

4 - kaple Božího hrobu - zaznamenání minulosti

Nákres Božího hrobu pořídili mniši zdejšího kláštera - Innocent Maryška a Elevant Wienar, kteří byli za tímto účelem vysláni hraběnkou z Vrtby do Jeruzaléma. Podle jejich plánů a osobní zkušenosti byl vystavěn votický Boží hrob. Ten odpovídá tomu jeruzalémskému z období okolo 17. století. V průběhu historie byla kaple Božího hrobu v Jeruzalémě mnohokrát přestavována (z důvodu poničení v dobách válek, požárů, vlivem času). Podoba kaple votického Božího hrobu není příliš rozšířená. Jedná se o konkrétní záznam minulosti. Zachycuje podobu Božího hrobu jeruzalémského z období 17. a první poloviny 18. století.

 

(Zpracovala Lucie Krubnerová na námět P. Honzy Böhma)

 

 

Kontakt:

(průvodcovská činnost - prohlídky jednotlivých objektů, podrobnější informace)

Římskokatolická farnost Votice, tel. 317 812 489

Občanské sdružení "Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích"

https://klaster-votice.webnode.cz