Blahoslavený Hroznata před restaurováním

Nová střecha na západním křídle

Členská schůze spolku 12. 4. 2016

Otevíráme jižní a východní křídlo! 28.10. 2015

A ještě spoustu práce nás čeká .... (celé západní křídlo)

Klášter bude přístupný i pro vozíčkáře

... a začíná to tam vypadat jako v pokojíčku

V klášteře se pokládají nové podlahy

Vzpomínáte? Další pořádný kus práce je hotový!

Rekonstrukce jižního a východního křídla (5/2015)

Letáky propagující kostel a klášter sv. Františka

Komín z refektáře

Stavební práce (leden 2015)

Obraz sv. Markéty (současný stav, 2015)

Porcinkule 2014 - obnovená tradiční pouť

Galerie sv. Františka (2014)

Komentované prohlídky

Vyklízecí práce pokračují (2014)

Domek zahradníka je už minulostí (2013)

Vidění sv. Františka z Assisi - původní stav (2012)

Obnovené sluneční hodiny

Sv. Ivan - stav před restaurováním (2011)

Galerie sv. Františka dokončena

Průběh prací na Galerii sakrálního umění

Zima v klášteře 2011

Brigáda červenec 2010

Klášter sv. Františka - současný stav (2010)

Ustavující schůze občanského sdružení

Povídání o sv. Františku 2

Povídání o sv. Františku 1

Oprava kaple Panny Marie (2009)