Galerie

Blahoslavený Hroznata

18.10.2016 00:01
Získaný grant z Nadace Občanského fóra 2016 ve výši 20 tis. Kč a výtěžek veřejné sbírky bude použit na kompletní restaurování velkoplošného obrazu "Blahoslaveného Hroznaty" z roku 1778 (198 x 210 cm) včetně okrasného rámu. Olejomalba je silně znečištěná a fyzicky poškozená, včetně otvorů v plátně....

Sv. Markéta již v novém

03.05.2016 14:25
Obraz sv. Markéty z Cortony je již kompletně zrestaurovaný. Přijďte se na něj podívat v rámci Noci kostelů (10. 6.). Poté bude umístěn v Galerii sv. Františka. Děkujeme všem, kteří přispěli na jeho obnovu!

Galerie mimo sezónu

18.11.2014 15:41
Po domluvě při větším zájmu je možné domluvit individuální prohlídky kdykoliv. Ozvěte se, rádi Vás provedeme. Máme se čím pochlubit :-)

Prohlídky Galerie sv. Františka

02.04.2014 10:30
Průvodcovské služby ČERVENEC – SRPEN 2014 v rámci města Votice KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA – SOBOTA OD 10:00 HOD., STŘEDA 14:00 HOD. Start: Informační centrum Votice – trasa nejvýznamnější body města – Vlastivědné muzeum, náměstí, Boží hrob, klášter a Galerie sv. Františka, Václavka – věž,...

Nástěnný obraz "Vidění sv. Františka z Assisi"

11.12.2012 23:30
Autor obrazu „Vidění sv. Františka z Assisi“ je neznámý, dle restaurátorského nálezu pochází z 18. století. Obraz představuje klečícího sv. Františka, který se sepjatýma rukama vzhlíží k postavě Ježíška na oblacích. Obraz byl nalezen v komoře, mezi více či méně poškozenými...

Úvodní slovo průvodce Galerií

12.10.2012 00:32
Při návštěvě Galerie sakrálního umění můžete využít tištěného průvodce. Z úvodního slova Jiřího Maršíčka ...   Připojme se k zástupům lidí nejrůznějšího věku a společenského postavení, jež za bezmála čtyři století přišly do klášterního kostela sv. Františka z Assisi a kaple Panny Marie...

Relikvie svatých v kostele a klášteře

11.10.2012 23:30
  Jedním z projevů úcty ke svatým a mučedníků je uctívání jejich ostatků – relikvií. Za relikvie jsou považovány zlomky kostí, někdy celé kostry, vlasy atd. nebo věci, kterých se svatí dotýkali. Pro vhodné uložení relikvií jsou vytvářeny různé druhy schránek relikviářů. Jedním z...

Velkoplošná plátna s biblickou tématikou

17.11.2011 01:47
Celý soubor tvoří v současné době šest rozměrných pláten, nelze určit, zda je soubor úplný. Plátna jsou pokryta souvislou hladkou olejovou malbou, bez výrazných pastózních nánosů. Jejich námětem je v pěti případech starozákonní výjev, pouze na jednom z  obrazů je námětem scéna...

Socha sv. Ivana

17.11.2011 01:42
Socha poustevníka sv. Ivana je součástí sbírek františkánského kostela a kláštera ve Voticích, který se postupně z iniciativy Římskokatolické farnosti Votice, Občanského sdružení „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“ a města Votice obnovuje. Socha je dominantou...

Sbírka

Blahoslavený Hroznata

17.10.2016 11:06
Na restaurování obrazu o založení kláštera můžete přispět na sbírkový účet 3737333399/0800.

Chcete si prohlédnout klášter?

05.10.2016 00:00
Červen až září: úterý až neděle 10 – 12:00 a 13 – 17:00 Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou. Prohlídky mimo běžnou otevírací dobu po dohodě s pracovníky informačního centra: tel. 775 683 394,...