Úvodní slovo průvodce Galerií

12.10.2012 00:32

Při návštěvě Galerie sakrálního umění můžete využít tištěného průvodce.

Z úvodního slova Jiřího Maršíčka ...

 

Připojme se k zástupům lidí nejrůznějšího věku a společenského postavení, jež za bezmála čtyři století přišly do klášterního kostela sv. Františka z Assisi a kaple Panny Marie ve Voticích a staňme se poutníky. Putovat nebo konat pouť znamená vstát a jít na svaté místo, kde Bůh promluvil a promlouvá zvlášť zřetelně. Nepohodlí a obtíže pěšího putování jsou obrazem námahy v duchovním životě při hledání pravé cesty k Bohu.

 

Ať putování touto galerií nám připomíná, že jsme v tomto světě jen poutníky, kteří směřují k Tomu, který přesahuje tento svět. Jinak řečeno vejděme na místo, kde se setkávají cesty Boží a lidské, cesty milosti a víry. Tato galerie má nabídnout nejen hezké obrázky a sochy, ale nabízíme také nahlédnutí do duše díla - to znamená poodhalit smysl zobrazeného příběhu. Řada zde vystavených děl je značně poškozených, v některých případech to vypadá, že to bylo úmyslně. Zamysleme se, kam vlastně směřujeme a po vzoru sv. Františka čiňme dobro, pokud je čas.

 

Vzniku galerie předcházelo mnoho potíží a muselo být odpracováno mnoho prací svépomocí.  Veřejnou sbírkou, jejímž účelem bylo získání finančních prostředků k opravě havarijního stavu tohoto objektu, bylo nashromážděno včetně sbírky v kostele, neuvěřitelných 380 000 Kč. Všem dobrodincům nutno ještě jednou vyslovit poděkování.

 

Přejeme všem návštěvníkům příjemné zážitky při prohlídce sakrálního umění zdejšího chrámu.

 

                 Jiří Maršíček - organizátor veřejné sbírky