Prohlídky Galerie sv. Františka

02.04.2014 10:30

Průvodcovské služby ČERVENEC – SRPEN 2014 v rámci města Votice

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA – SOBOTA OD 10:00 HOD., STŘEDA 14:00 HOD.

Start: Informační centrum Votice – trasa nejvýznamnější body města – Vlastivědné muzeum, náměstí, Boží hrob, klášter a Galerie sv. Františka, Václavka – věž, kostel, sousoší, Židovský hřbitov, okrajově ostatní (zámek, pivovar, fara, Kolem Votic za poznáním, …)

 

Mimo komentované prohlídky - možnost na zavolání, předchozí objednání

Galerie sv. Františka (zajišťuje o.s.)

J. Zelenková - tel. 732 262 721

J. Maršíček - tel. 602 392 064