Nástěnný obraz "Vidění sv. Františka z Assisi"

11.12.2012 23:30

Autor obrazu „Vidění sv. Františka z Assisi“ je neznámý, dle restaurátorského nálezu pochází z 18. století. Obraz představuje klečícího sv. Františka, který se sepjatýma rukama vzhlíží k postavě Ježíška na oblacích. Obraz byl nalezen v komoře, mezi více či méně poškozenými předměty, které kdysi zdobily kostel či klášter. Byl tam odložen pro silné poškození.

Občanské sdružení usiluje o jeho záchranu hlavně z důvodu jeho velké působivosti, kterou má navzdory všem poškozením. Je to obraz, který do galerie františkánského kostela patří už i proto, že klášter i kostel nesou jméno sv. Františka. Mimo to je na vyobrazení zachycen i erb pánů z Vrtby, kteří město i klášter založili, jsou zde pochovaní a historicky sem náleží.

Ve své době jistě „Vidění sv. Františka z Assisi“ patřilo k obrazům, před kterými řeholníci poklekali s hlubokou úctou, a my bychom mu proto chtěli vrátit jeho původní tvář. Jeho kritický stav a nebezpečí nenávratného zničení jsou pro nás alarmující.