Co čeká občanské sdružení v roce 2011?

21.03.2011 23:37

 

 

1.  V první půli letošního roku by mělo být rozhodnuto, zda Město Votice uzavře smlouvu s Provincií bratří františkánů o dlouhodobém pronájmu kláštera. Jednáním byla pověřena pí. starostka Jana Kocurová. Smlouva o pronájmu bude předložena zastupitelstvu ke schválení před jejím podepsáním.

2.  V současné době se v prostorách kláštera pohybuje firma Votická stavební s.r.o., která zahájila přípravy na stavební úpravy křídla, ve kterém bude umístěna Galerie sakrálního umění.

3.  Došlo k odbornému posouzení klášterních obrazů a 2-3 budou restaurovány. Zatím se vyjasňuje otázka financování.

4.  Byli bychom rádi, kdyby byla galerie otevřena v září 2011, kdy budou opět probíhat Dny evropského dědictví.

5.  V měsíci březnu proběhne 4. večer o klášteře sv. Františka.

6.  V jarních měsících bude občanské sdružení pokračovat v práci na úpravách a úklidu kláštera. Součástí projektu na Galerii sakrálního umění v klášteře, jsou i svépomocné práce, např. malování, úklid, …  Každý nový dobrovolník bude vítán!