Dotazníkové šetření bylo ukončeno

13.12.2011 00:01

Dotazníkové šetření ohledně kláštera sv. Františka z Assisi bylo ukončeno. Díky všem, kteří jste se do něj zapojili. Závěrečnou zprávu  včetně vyhodnocení naleznete pod odklazem "Dotazník" v levém sloupci menu.