Galerie sv. Františka otevřena!

17.11.2011 00:04

Téměř celoroční práce na rekonstrukci jednoho z křídel františkánského kláštera ve Voticích byla dokončena. Spojovací chodba mezi kostelem a klášterem byla kompletně obnovena. Stavební práce prováděla firma Votická stavební s.r.o., která zvítězila v rámci řádného výběrového řízení. Jednalo se zejména o opravu krovů, výměnu střešní krytiny, odvodnění chodby, vnitřní a vnější omítky. Mimo to byly v rámci projektu zrestaurovány 2 velkoplošné obrazy s biblickou tematikou a vydán průvodce po galerii.

Celkové náklady projektu činily cca 2,2 mil. Kč. Projekt se podařilo zrealizovat díky získané dotaci ve výši 1,8 mil Kč prostřednictvím Místní akční skupiny Posázaví z Programu rozvoje venkova. Podrobné informace jsou dostupné na https://www.leader.posazavi.com. Dofinancování projektu nad rámec dotace bylo zajištěno z veřejné sbírky na obnovu kostela.

Aktuální fotografie současného stavu klášterní chodby naleznete v záložce FOTOGALERIE.