Ustavující schůze občanského sdružení

08.07.2010 21:54

Ve středu 7. července 2010 proběhla ustavující schůze nově vzniklého občanského sdružení „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi“ v zasedací síni staré radnice ve Voticích. Děkujeme všem, kteří přišli a rozhodli se nás podpořit. Ustavující schůze proběhla za účasti starostky města paní Jany Kocurové a pana faráře Jana Böhma, kteří vyjádřili nově vzniklému sdružení svoji podporu.