Koncert pro klášter

10.06.2011 23:36

 

Ti, kteří přišli v pátek 3. června 2011 do klášterního kostela sv. Františka z Assisi, nelitovali. Z iniciativy votického chrámového sboru byl uspořádán koncert, jehož výtěžek  byl věnován občanskému sdružení na obnovu kláštera. Spolu s chrámovým sborem vystoupilo ještě klarinetové kvarteto ZUŠ v Benešově. V jejich podání zazněly tóny z Mozartovy Malé noční hudby a Bachovy Gavoty.

Vystoupení chrámového sboru bylo překrásné. Kostel plný posluchačů potěšeně a často i dojatě naslouchal a každou píseň odměnil vřelým potleskem. Po skončení koncertu bylo všem účastníkům nabídnuto občerstvení, které připravily a osobně napekly členky sboru.

Atmosféra byla doslava úžasná, kromě votických přijeli i posluchači z okolí. Všichni byli velkorysí a na dobrovolném vstupném bylo vybráno 9 013 Kč. Tato částka bude základem sbírky, která bude vyhlášena občanským sdružením a jejímž cílem bude získání finančních prostředků na restaurování vzácné dřevěné sochy poustevníka sv. Ivana, kterou si mnozí pamatují z dětství.

Občanské sdružení děkuje všem členkám chrámového sboru, panu faráři, ZUŠ Benešov i těm, kteří přišli podpořit tuto akci.