Na restaurování obrazu jsme získali 20 tis. Kč

17.10.2016 23:24

Díky dotaci z Nadace Občanského fóra z programu Opomíjené památky bude v roce 2017 zrestaurován obraz Blahoslavený Hroznata, který zachycuje legendu o založení kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Dotace činí 20 tis. Kč. Ostatní finance se pokusíme získat vyhlášenou veřejnou sbírkou a realizací vlastních aktivit na podporu obnovy a oživení kláštera. Děkujeme!