Nejbližší plánovanou akcí je slavnostní otevření na podzim 2015

18.11.2014 15:35

Pokud se vše podaří, těšíme se na Vás v turistické sezóně 2015 v jubilejním 370. roce, který uplyne od bitvy u Jankowa (1645). Bude nám ctí připomenout si významné výročí bitvy a událostí, které poznamenaly život v celém regionu a paměť krajiny. Slavnostní otevření zrekonstruované části kláštera se uskuteční v závislosti na dokončení stavebních prací. Předpokládané datum je září / říjen 2015. Těšíme se na společné shledání!