Dny evropského kulturního dědictví

08.07.2010 22:35

První „velkou“ akcí občanského sdružení je přihlášení objektu kláštera k letošním Dnům evropského dědictví EHD (European heritage days, podrobnější informace dostupné na https://www.shscms.cz/ehd/cz ). Ty se konají v České republice od roku 1991 a mají za cíl zpřístupnit veřejnosti jinak uzavřené zajímavé budovy a poukázat tak na historické dědictví a jeho odkaz do dnešních dní. Ve Voticích budou v letošním roce probíhat poprvé, a to prostřednictvím dnů otevřených dveří františkánského kláštera včetně prostor klášterního kostela. Ten bude veřejnosti otevřen ve dnech 11. – 12.9. a 18. – 19.9. 2010. Podrobný program stejně tak jako otevírací hodiny budou zveřejněny v dostatečném předstihu.