Oznámení zahájení projektu

10.11.2014 10:39

Město Votice oznamuje zahájení projektu "Votický klášter ožívá!"

V rámci projektu podpořeného z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy budou kompletně zrekonstruována dvě křídla kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek města.

"Zahájení realizace projektu je vyústěním dlouhé práce celého týmu lidí. Město Votice klášter zakoupilo od Provincie bratří Františkánů v létě roku 2012 a od té doby připravovalo jeho využití a zpřístupnění široké veřejnosti. Jsme velmi rádi, že naše snaha vyústila v získání dotace a samotné zahájení tohoto krásného projektu," říká Jana Kocurová, starostka města Votice (2006 - 2014).

V objektu františkánského kláštera vznikne interaktivní expozice o třicetileté válce, švédských vojácích v českých zemích a bitvě u Jankova (6. 3. 1645), od které uplyne v roce 2015 tři sta sedmdesát let. Tato část expozice bude zaměřena zejména na dětské návštěvníky. Dále bude v objektu vytvořeno zázemí pro
expozice mapující historii kláštera, františkánského řádu v regionu a osobnosti spjaté s Českou Sibiří. V bývalém refektáři kláštera bude obnoven prostor pro setkávání - vznikne zde zázemí pro školení, semináře, tematické přednášky a výstavy.

Hlavním projektantem celého objektu kláštera je Design4Funcion s.r.o. Stavební část projektu bude provádět firma Hora s.r.o. Celková přislíbená dotace činí 35,7 mil. Kč, které představují 85 % celkových nákladů. Zhruba 7 mil. Kč bude financováno z rozpočtu města Votice.

Návštěvníci Posázaví a Kraje blanických rytířů se tak mohou v příští turistické sezóně těšit na nový turistický cíl spjatý s nejvýznamnější historickou událostí regionu. Projekt se realizuje na principu partnerství s mnoha zainteresovanými subjekty a fandy této tématiky. Obnovený klášter má do budoucna ambici propojit aktivity spojené s bojištěm JANKOW 1645 a vytvořit významný turistický cíl nejen domácího, ale vzhledem k blízkosti Prahy i zahraničního cestovního ruchu.


-lk-