Podaná žádost o dotaci ROP

13.03.2014 09:46

Město Votice předložilo žádost o dotaci na rekonstkukci dvou křídel františkánského kláštera do Regionálního operačního programu ROP Střední Čechy v rámci výzvy č. 79 zaměřené na infrastrukturu cestovního ruchu. V rámci obnovené části kláštera by měla vzniknout interaktivní dětská expozice se zaměřením na Švédy v Čechách v období 30-tileté války, expozice věnovaná místním rodákům i historii celého kláštera. Expozice by měla být doplněna velkým a malým sálem pro pořádání nejrůznějších akcí a výstav a potřebným zázemím.