Přibude do Galerie další zrestaurovaný obraz?

11.12.2012 21:17

Občanské sdružení „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“ se podařilo získat 40 tis. Kč na restaurování téměř zničeného obrazu „Vidění sv. Františka z Assisi“. Projektový záměr počítající s jeho kompletní obnovou byl podpořen z grantu „Nadace Občanského fóra“ v rámci programu „Opomíjené památky“.  Nadací bylo v letošním roce rozděleno více než 1 mil. Kč na malé projekty občanských sdružení a dalších místních iniciativ směřujících k záchraně drobného kulturního dědictví. Podrobné informace o podpořených projektech jsou dostupné na stránkách www.nadaceof.cz.

Celkový rozpočet na restaurování našeho obrazu činí přes 90 tis. Kč. Získaná dotace není vysoká, ale je to další krok v postupném rozšiřování Galerie a záchraně cenných uměleckých děl votického kostela a kláštera. Dofinancování restaurátorských prací bude řešeno z dalších zdrojů včetně veřejné sbírky, která bude vyhlášena v závěru letošního roku.

Ze stejného dotačního programu Občanské sdružení získalo v loňském roce finanční prostředky na restaurování sochy poustevníka sv. Ivana.