Prohlídka staveniště

12.09.2014 11:35

První zářijový den se v klášteře konala prezentace
prostor spojených s plánovanou rekonstrukcí první etapy kláštera. Prostory
si prohlédli zájemci z řad stavebních firem, kteří měli tuto možnost
v rámci vyhlášeného výběrového řízení na stavební část projektu. Termín
pro předložení cenových nabídek uchazečů o veřejnou zakázku "Votický klášter
ožívá!" je do 15. 9. 2014 do 13:00 hod. Poté proběhne jednání výběrové komise.
Kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky je nejnižší nabídková cena. Výběrové
řízení by mělo být ukončeno uzavřením smlouvy s předkladatelem nejvýhodnější
nabídky. Podrobné informace jsou uveřejněny na Centrální adrese a na profilu
zadavatele Města Votice. Předpokládaná cena zakázky činí 32,6 mil. Kč bez DPH.
Na spolufinancování projektu se podílí 85 % Evropská unie prostřednictvím
Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy.