Setkání k využití objektu kláštera

20.03.2014 10:11

Ve středu 5. 2. 2014 se v sále základní umělecké školy konalo veřejné setkání k projektu obnovy františkánského kláštera ve Voticích. Padesátku příchozích přivítala paní starostka Jana Kocurová a shrnula význam tohoto objektu pro město a region. Město Votice koupilo chátrající objekt kláštera v roce 2010 od Provincie bratří františkánů a postupně se snaží o jeho obnovu a zpřístupnění veřejnosti. Jana Zelenková a Jiří Maršíček z občanského sdružení „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi“ zhodnotili a shrnuli akce, které se v uplynulých letech konaly v klášteře. Byla to povídání o sv. Františku, Noci kostelů, Dny evropského dědictví, postupné restaurování exponátů Galerie sv. Františka, vydání tematicky zaměřených pamětních DVD, koncerty votického Chrámového sboru a další. Tyto aktivity celý objekt zviditelňují a mají za cíl představit jej široké veřejnosti jako místo víry, kultury, poznání a odpočinku.

Petr Vodňanský, investiční technik města Votice, shrnul dosud provedené aktivity s cílem zamezení chátrání a devastaci objektu, zhodnotil stavební práce provedené ve spolupráci s nezaměstnanými občany a nastínil další kroky vedoucí k záchraně objektu. Díky tomu, že je klášter v současné době již částečně přístupný, Římsko-katolická farnost Votice ve spolupráci s místním podnikatelem Lubošem Mudrou zajišťují prohlídky Galerie sv. Františka. V loňském létě jste se zde mohli nejčastěji potkat s pí. Hanu Kahounovou, která současně působila i jako průvodce v nově otevřené vyhlídkové věži kostela sv. Václava. Obnovené křídlo kláštera, Galerie sv. Františka, je veřejně přístupné při mších a dalších akcích realizovaných v kostele a klášteře anebo je možné si prohlídku kdykoliv individuálně domluvit. Tematické prohlídky rovněž zajišťuje občanské sdružení „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi“.

Možnosti funkčního využití objektu kláštera a jeho okolí na veřejném setkání představili Tereza Musilová a Lukáš Zimandl z Design4Function, kteří zpracovávali projektovou dokumentaci. Celý koncept obnovy kláštera vychází z myšlenky maximálně zachovat původní prvky a výrazně odlišit nové – moderní tak, aby návštěvník na první pohled rozlišil, co je původní, historické, od toho, co se zachránit nepodařilo.

Lucie Krubnerová a Viktor Liška z pracovního týmu Mikroregionu Džbány, který připravuje žádost o dotaci na přestavbu kláštera, diskutovali s přítomnými o možnostech využití komplexu a vytvoření expozice Třicetileté války. Tato událost je úzce spjata s regionem v důsledku krvavé bitvy u Jankova. V roce 2015 navíc uplyne 370 let od této bitvy a ve spolupráci s místní akční skupinou Posázaví jsou v našem regionu připravovány vzpomínkové akce. Nejdříve bude vydána obrazová publikace. Dále se uskuteční pietní akce a veřejná setkání členů vojenských historických klubů zabývajících se válečnictvím v 17. století. Kromě expozice třicetileté války, s pracovním názvem Švédská vojska v Českých zemích, nabízí prostor kláštera i možnosti pro prezentaci života a díla významných místních rodáků, regionu jako takového, ale i např. vytvoření odpočinkové zóny pro obyvatele města na pozemcích přiléhajících k objektu.

Na závěr povídání o obnově kláštera sv. Františka byly představeny současné dotační možnosti v rámci vyhlášených výzev Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy a možnosti čerpání financí z tzv. Norských fondů (EHP).

Možnosti využití kláštera jsou široké, pokud máte nějaké náměty či byste se chtěli zapojit do plánování aktivit, ozvěte se. V současné době se ve městě schází otevřená skupina zaměřená na rozvoj cestovního ruchu. I vy můžete být její součástí. Máte-li zájem, kontaktujte nás. Tel. 604 451 815, e-mail: Krubnerova@mikroregiondzbany.cz.