Sluneční hodiny obnoveny

17.11.2011 00:10

V průběhu rekonstrukce klášterní chodby byly objeveny v omítce směrem do rajského dvora sluneční hodiny. O jejich existenci v době zpracování projektu nikdo nevěděl, a proto nebyly zahrnuty do tak již napjatého rozpočtu. Nicméně i na ně se podařilo získat dostatek finančních prostředků. Jejich obnovení uhradí občanské sdružení „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi“ za přispění města Votice. Latinský nápis „In sole posuit tabernaculum suum“ je verš ze žalmu 18 znamená „na slunci (resp. starší překlady ve slunci) si zbudoval svůj stan“.