Zpráva o klášterní Galerii

10.06.2011 23:58

 

Práce na Galerii sakrálního umění v klášteře sv. Františka z Assisi jsou v plném proudu. Firma Votická stavební pokračuje na nové střeše, členové sdružení a farnosti provádějí svépomocné práce uvnitř. V křídle kláštera určeném pro galerii se opravují omítky, maluje se a uklízí. Souběžně s tím akademický malíř pan Milan Kadavý restauruje dva obrazy, další dva na odvoz čekají. Všechny tyto práce jsou financovány z grantu, který podávali ing. Krubnerová a pan Maršíček, který je rovněž koordinátorem i vykonavatelem svépomocných prací. Zanedbatelný není ani finanční dar pro občanské sdružení, který bude využit na renovaci dvou již výše zmíněných obrazů. Obrazy pochází z uceleného souboru celkem šesti velkoplošných pláten. V současnosti je tedy zajištěno a postupně probíhá restaurování čtyř z nich. Zbylé dva ještě na svou záchranu čekají.

Nově otevřenou galerii bude moci veřejnost navštívit v měsíci září, kdy předpokládáme, že veškeré výše zmiňované práce budou dokončeny. A ještě jedna zajímavost. Na fasádě opravovaného klášterního křídla byly objeveny původní sluneční hodiny. Bylo by dobré, aby byly zachovány. Občanské sdružení o to bude usilovat!